پروژه ها

سربکوبی مراکز تصویربرداری پزشکی

سربکوبی مراکز تصویربرداری پزشکی سرب به دلیل داشتن عدد اتمی بالا ، بهترین فلز برای جذب پرتوهای ایکس به شمار می رود. همچنین سرب به دلیل تراکم مولکولی بالا در مکان هایی با محدودیت فضا ، بهترین گزینه برای ایزوله کردن محیط های تصویربرداری می باشد. به فرایند ایزوله و عایق نمودن محیط در برابر […]

ادامه مطلب

Vista Artatoos Ariya (VATA) Medical co

medical device distributor & production

شرکت پزشکی ویستا آرتاتوس آریا

برخی از مشتریان

بیمارستان امام رضای مشهد