دسته‌بندی نشده

سرب کوبی رادیولوژی

سرب کوبی رادیولوژی : در فرایند سرب کوبی رادیولوژی از پوشش سرب برای عایق بندی دیوارهای مراکز تصویر برداری پزشکی جهت جلوگیری از آسیب های زیانبار پرتو ایکس برای پرسنل و کادر درمان استفاده می گردد. سرب کوبی و ایزولاسیون مراکز بصورت سدی در مقابل پرتوهای اشعه ایکس ظاهر شده و از عبور پرتوها جلوگیری […]

ادامه مطلب

حفاظت در برابر اشعه ایکس

حفاظت در برابر اشعه ایکس با وجود فواید بیشمار اشعه ایکس در فرایند تشخیص بیماری ، لزوم حفاظت  در برابر اثرات مضر این پرتو نیز امری اجتناب ناپذیر می باشد.  تمام پرسنل و افرادی که در معرض پرتوگیری قرار دارند باید قوانین حفاظت در برابر پرتو را مد نظر قرار دهند . گرچه هیچ وقت […]

ادامه مطلب

Vista Artatoos Ariya (VATA) Medical co

medical device distributor & production

شرکت پزشکی ویستا آرتاتوس آریا

برخی از مشتریان

بیمارستان امام رضای مشهد