نوشته هایی با برچسب "سربکوبی"

سرب کوبی رادیولوژی

سرب کوبی رادیولوژی : در فرایند سرب کوبی رادیولوژی از پوشش سرب برای عایق بندی دیوارهای مراکز تصویر برداری پزشکی جهت جلوگیری از آسیب های زیانبار پرتو ایکس برای پرسنل و کادر درمان استفاده می گردد. سرب کوبی و ایزولاسیون مراکز بصورت سدی در مقابل پرتوهای اشعه ایکس ظاهر شده و از عبور پرتوها جلوگیری […]

ادامه مطلب

سربکوبی مراکز تصویربرداری پزشکی

سربکوبی مراکز تصویربرداری پزشکی سرب به دلیل داشتن عدد اتمی بالا ، بهترین فلز برای جذب پرتوهای ایکس به شمار می رود. همچنین سرب به دلیل تراکم مولکولی بالا در مکان هایی با محدودیت فضا ، بهترین گزینه برای ایزوله کردن محیط های تصویربرداری می باشد. به فرایند ایزوله و عایق نمودن محیط در برابر […]

ادامه مطلب

Vista Artatoos Ariya (VATA) Medical co

medical device distributor & production

شرکت پزشکی ویستا آرتاتوس آریا

برخی از مشتریان

بیمارستان امام رضای مشهد